Koniec Lata Party

24 – 25.08.2019.

Ta stosunkowo młoda impreza wpisała się już w kalendarz najważniejszych miejskich wydarzeń muzyczno-rekreacyjnych.

Pierwszy raz wspólnie żegnaliśmy lato w 2015 roku, z inicjatywy Prezydenta Jacka Wójcickiego. Wasze masowe uczestnictwo potwierdziło słuszność ówczesnej decyzji. Podobnie jak przy Dniach Gorzowa, organizacyjny wysiłek spocznie na OSiR, Urzędzie Miasta – Wydział Promocji i głównym koordynatorze, odpowiadającym w szczególności za scenę i organizację imprezy masowej – Miejskim Centrum Kultury. W wydarzeniu rokrocznie bierze też udział szereg stowarzyszeń i organizacji społecznych.