Jazda Coolturalna – osiedla marzeń

5 – 23.08.2019r., godzina 10:00 – 14:00

„Jazda Coolturalna” jest cyklicznym wydarzeniem (w 2018 roku zrealizowaliśmy jej X edycję), adresowanym do dzieci i młodzieży, opartym na formie plenerowych działań interdyscyplinarnych.

Do tej pory zajęcia prowadzone były w oparciu o kontakt z tzw. „żywą kulturą” i obejmowały aktywny udział najmłodszych mieszkańców miasta. Ideą proponowanego rozwiązania było wyjście z ofertą kulturalną poza instytucję i tradycyjne formy pracy oraz dotarcie do miejsca ich zamieszkania z kompleksową i programową ofertą wakacyjną. Adresatem działań były przede wszystkim dzieci i młodzież, które z rozmaitych powodów pozbawione były możliwości spędzenia wakacji poza domem.

Realizacja tego projektu była alternatywą spędzania wolnego czasu w bezpośrednim kontakcie z artystami w pobliżu domu, bez konieczności dojazdu do instytucji i rezerwowania miejsc na liście uczestników. Wakacyjne warsztaty artystyczne realizowane były przed trzy tygodnie sierpnia, od poniedziałku do piątku, na wybranych gorzowskich osiedlach, codziennie w innej lokalizacji. Udział w zajęciach był bezpłatny. Zrealizowaliśmy m.in. warsztaty bębniarskie, teatralne, taneczne, plastyczne, graffiti, ekologiczne, małego inżyniera, rzemiosła artystycznego, designu.

Tegoroczna edycja „Jazda coolturalna – osiedla marzeń” ma zyskać nieco inne oblicze. Biorąc pod uwagę, że filie Miejskiego Centrum Kultury znajdują się na obszarach: Nowe Miasto, Zawarcie, Osiedle Słoneczne, to właśnie tam przeprowadzimy działania edukacyjno-animacyjne, które będą stymulować kreatywność i aktywność uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Przeprowadzone zostaną działania wprowadzające mieszkańców w idee budowania wspólnych przestrzeni sąsiedzkich, będziemy tworzyć ogrody społeczne oraz meble miejskie z recyklingu. Każdy tydzień działań zwieńczony zostanie piknikiem osiedlowym dla mieszkańców. Udział w projekcie będzie bezpłatny.